شماره تلفن
021-55245325

بالابر ویلچر بر

ویلچر بر:

مشخصات دستگاه ویلچر بر:

  • دارای ریل آسانسوری 
  • دارای کلید استپ اضطراری
  • دارای کنترل فازو کنترل بار روی مدار فرمان
  • دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
  • سامانه الکتروهیدرولیک(پاوریونیت)
  • افزایش ایمنی سیستم و جلوگیری از خطر سقوط کابین به دلیل استفاده از جک هیدرولیک 
  • استفاده از اتصالات فشار قوی هیدرولیک (عدم استفاده از لوازم فشار ضعیف)
  • استفاده از رنگ خودرویی و یا اپوکسی به منظور جلوگیری از پوسیدگی در شرایط مختلف جوی
  • قابل کنترل در کلیه ایستگاه ها و داخل سکو