شماره تلفن
021-55245325

بالابر نفر بر

نفربر:

مشخصات دستگاه نفر بر:

  • بالابر مخصوص نفر با ارتفاع کاربردی تا 24 متر
  • مجهز به سیستم الکتروهیدرولیک 
  • قابلیت کار با برق شهری ‏acو با باطری dc
  • ایجاد سطح اتکا گسنترده ایمن توسط بازو های اطراف دستگاه 
  • سهولت استقرار و بکارگیری توسط یک نفر در زمان کوتاه 
  • دارای سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
  • توقف کامل سیستم در مواقع اضطراری با استفاده از شاسی اضطراری کلید برق stopاز
  • قابل کنترل از داخل سکو و بیرون دستگاه
  • قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
  • استفاده از کلید محافظ جان جهت ایمنی اپراتور