شماره تلفن
021-55245325

بالابر خانگی

متن ها

بالابر خانگی 

مشخصات:

 • دارای ریل اسانسوری
 • حرکت رو به پایین با کمک نیروی ثقلی و موتور خاموش صورت میگیرد.
 • درای کلید استپ اضطراری
 • دارای کنترل فاز کنترل بار روی مدار فرمان
 • افزایش ایمنی و پیشگیری از خطر برق گرفتگی به وسیله ی قرار دادن الکتروموتور غوطه ور در مخزن پاوریونیت
 • افزایش ایمنی سیستم و جلوگیری از خطر سقوط کابین به دلیل استفاده از جک هیدرولیک
 • استفاده از اتصالات فشار قوی هیدرولیک (عدم استفاده از لوازم فشار ضعیف)
 • داری سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق 
 • سامانه الکتروهیدرولیک (پاوریونیت)
 • قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع 
 • قابل کنترل در کلیه ایستگاه ها  و داخل سکو 
 • برخورداری از حرکت یکنواخت و کم صدا
 • بدن نیاز به چاه آسانسور در صورت لزوم 
 • امکان بهره گیری
 • از فضا های بدون استفاده با کمترین محدودیت ممکن
 • مناسب اجرا در ساخاتمانهای قدیمی که در آن ها آسانسور تعبیه نشده است